×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

Tortilla cipsi üretim hattı MDX/TC200

Tortilla cipsi üretim hattı MDX/TC200

Tortilla cipsi üretim hattı MDX/TC200

Tortilla cipsi üretim hatt? MDX/TC200 Türk Mal?, Avrupa kalitesi, dünyan?n en geli?mi? güvenlik sistemleri ve Madox ba?ta olmak üzere fark yaratan tasarruf sistemleri ile donat?lm??t?r.

fiyat teklifi almak için BURAYA TIKLAYIN
Üretim hatt? MDX/TC200 ana özellikleri:
 • Kapasite saatte 200 kg’a kadar.
 • Yüksek teknoloji,
 • Kolay kullan?m,
 • Dü?ük ya? tüketimi,
 • Kaliteyi korur ve ya? oksidasyonunu önler.
Tortilla cipsi üretim hatt? MDX/TC200 ?unlardan olu?ur:
 1. Un mixeri
 2. Besleyici helezon
 3. Hamuru haz?rlaman?n ve pi?irmenin ilk a?amas?
 4. ?ekillendirme ve dilimleme makinesi
 5. Ta??ma band?
 6. Direkt alevli baharatl? tortilla f?r?n?
 7. Ta??ma band?
 8. K?zartma makinesi grubu
 9. Ya? de?i?tirme tanklar?, 2 tank her tank 400 litre
 10. Ya? süzme makinesi
 11. Baharat ünitesi
 12. Baharat tamburu
 13. kontrol paneli
Tortilla cipsi üretim tesisi MDX/TC200 detayl? aç?klamas?:
1_ Un mikseri  :
 • 304 paslanmaz çelikten tamburlu kar??t?r?c?
 • mikserin kapasitesi 70 kg
 • Görevi unu + m?s?r unu + su + katk? maddelerini kar??t?rmakt?r.
 • Temizlemesi kolay
 • Do?rudan ba?lant? kutulu 2,2 kW motor.
2_ Helezonlu konveyör:
 • 304 paslanmaz çelikten vidal? konveyör.
 • yükseklik 300 cm.
 • Görevi, un kar???m?n? kar??t?r?c?dan ekstrüdere aktarmakt?r.
 • Kapasite 0,75kw.
3_ Hamuru haz?rlaman?n ve pi?irmenin ilk a?amas?
 • Power : 42,5kw.
4_ ?ekillendirme ve dilimleme makinas?
 • özel kal?plerle donat?lm??t?r.
 • iki motor ile donat?lm??t?r.
 • Güç: 1,5kw.
5_ Ta??ma band?:
 • paslanmaz çelikten ve P.P. den yap?lm??.
 • Güç: 0.75 kw.
6_ Direkt alevli baharatl? tortilla f?r?n?:
 • Gaz ile çal???r.
 • Dünyan?n en güvenli do?al gaz sistemi ile donat?lm??t?r.
 •  yükseklik: 185 cm.
7_ Ta??ma band?:
 • paslanmaz çelikten üretilmi?.
 • Güç: 0,75 kw.
8_ Tortilla cipsi K?zartma makinesi grubu:
 • 304 paslanmaz çelikten üretilmi?tir.
 • kapasitesi 500 kg ya?.
 • Standart özelliklere ve geli?mi? koruma ve güvenlik sistemlerine sahip kendi kontrol paneli ile donat?lm??t?r.
 • k?zartma havzas? , ?s?y? korumak için ?s? yal?t?m? ile d??ar?dan yal?t?lm??t?r.
 • Kullan?lm?? ya?? de?i?tirme i?lemi tamamen otomatiktir (modern bir sistem).
 • Fritöz, çal??ma s?ras?nda ya??n sürekli olarak rafine edildi?i ve filtrelendi?i Türkiye’de üretilen bir sirkülasyon pompas? ve bir ya? filtresi ile donat?lm??t?r.
 • Fritöz, ya?? de?i?tirmek için ?s?ya dayan?kl? bir pompa ile donat?lm??t?r.
 • Fritöz mü?teri iste?ine göre dizel veya gaz ile çal???r.
9_ Ya? de?i?tirme tanklar?, 2 tank her tank 400 litre ya? s??ar:
 • Tamamen paslanmaz çelik 304’ten üretilmi?tir.
 • Ya??n s?cakl???n? ayarlamak için ?s?t?c?larla donat?lm??t?r.
 • Enerji tasarrufu için çift katmanl? cam yünü ceket ile yal?t?lm??t?r.
 • Fritöz, s?cakl?k saatlerinin kurcalanmas? veya h?z sensörlerinin ani ar?zalanmas? riskine kar?? koruma sa?lamak için geli?mi? bir koruma sistemi ile donat?lm??t?r.
 • Alarm ve otomatik söndürme cihaz? ile donat?lm??t?r.
10_ Ya? süzme makinesi:
 • Paslanmaz çelikten üretilmi?.
 • ?ki vibratör ile donat?lm??t?r.
 • Güç: 0,600 w.
11_ Baharat ünitesi:
 • makina ?unlardan olu?ur :
 • baharat toplama tank?.
 • Redaktörlü motor ve sonunda dikey bir vida ile donat?lm??t?r.
 • akan baharat miktar?n? kontrol etmek için sürücü / Fuji / Japon mal? ile donat?lm??t?r.
 • Elektrikli h?z de?i?ken baharat titreme cihaz? ile donat?lm??t?r (Vibratör) .
 • Baharat? püskürtmek için ayr? bir cihaz ile donat?lm??t?r .
12_ tortilla cipsi Baharat Tamburu:
 • 304 Paslanmaz çelikten üretilmi?tir.
 • Kapasite 0,75kw.
13_ Tortilla cipsi üretim hatt? Kontrol Paneli:
 • Termal koruma devre kesicileri, kontaktörler ve motor devre kesicileri Alman Eaton markas?.
 • Delta’dan PLC kontrol ekranlar?.
 • Sürücüler ( inverter) Japon Fuji markas?.
 • Hat paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Ayr?ca paslanmaz çelik ile kaplanm??t?r.
Ek bilgiler:
 • Teslimat tarihinden itibaren iki y?l garanti veriyoruz.
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ISO 9001 ve ISO 18001 sertifikalar?.
 • Her ?eyden önce, sat?n alma sürecinden önce ve benzer ?ekilde sat?n alma sürecinden sonra mü?terinin gönül rahatl??? ve güvencesine önem veriyoruz.
 • Üretim s?ras?nda tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz, örne?in: teknik bilgiler, cips kar???mlar?, cips aroma kar???mlar? ve yedek parçalar.
tortilla cipsi üretim hatt? MDXTC200

tortilla cipsi üretim hatt? MDXTC200

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: