×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

Mısır cipsi çubukları dilimleme makinası MDX/CSC200

Mısır cipsi çubukları dilimleme makinası MDX/CSC200

Mısır cipsi çubukları dilimleme makinası MDX/CSC200

M?s?r cipsi çubuklar? dilimleme makinas? MDX/CSC200, m?s?r cipsi üretim hatt?nda kullan?lan makinelerden biridir.
Madox taraf?ndan Türkiye’de imal edildi.

 • Üretim kapasitesi: saatte 200 kg.
 • 304 paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Kullan?m?, ta??nmas? ve temizlenmesi kolayd?r.
 • Makine azami özen ve profesyonellik ile tasarlanm??t?r.
 • Makinenin tasar?m? kritik parçalara büyük önem vermektedir.
 • En son metal söndürme f?r?nlar? ile makine içerisindeki önemli metalleri i?ledik.
 • Makine, yat?r?mc?lar ve cips üreticileri için en iyi seçim olmas?n? sa?layan profesyonel ve titiz bir mühendislik çal??mas?na sahiptir.
 • Üretimi çe?itlendirmek ve di?er m?s?r cipsi çe?itleri aras?nda bir s?n?f yükseltmek için m?s?r cipsi üretim hatt?na ba?l? bir M?s?r cipsi çubuklar? dilimleme makinas?na sahip olmak çok önemlidir.
 • m?s?r cipsi dilimleme makinas? Termal koruma devre kesicileri, kontaktörler ve motor devre kesicileri Alman Eaton markas?.
 • Delta’dan PLC kontrol ekranlar?.
 • Sürücü ( inverter) Japon Fuji markas?.
 • Hat 304SS paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Ayr?ca 304 paslanmaz çelik ile kaplanm??t?r.
 • Tek veya entegre kontrol paneli ile birlikte verilir.
 • Teslimat tarihinden itibaren iki y?l garantilidir.
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ISO 9001 ve ISO 18001 sertifikalar?.
 • Sat?n alma sürecinden önce ve sonra mü?terinin iç huzurunu ve güvencesini sa?lar?z.
 • Ya?am boyu tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz
m?s?r çubuklar? dilimleme makinas?

m?s?r çubuklar? dilimleme makinas?

 

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: