×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

Patates cipsi üretim hattı MDX/PCH600

Patates cipsi üretim hattı MDX/PCH600

Patates cipsi üretim hattı MDX/PCH600

patates cipsi üretim hatt? MDX/PCH600 (Lay’s) saatte 600 kg tam otomatik, Hat paslanmaz çelikten üretilmi?tir, Hatt?n boyu 45 metre, hat (L veya U harfi ?eklinde düzenlenebilir).

Fiyat teklifi Almak için buraya tıklayınız
Üretim hatt? MDX/PCH600 ana özelikleri:
 • Do?al patates cipsi üretim hatt? tam otomatik.
 • Hat paslanmaz çelikten üretilmi?tir.
 • Hatt?n boyu 45 metre , hat ( L veya U harfi ?eklinde düzenlenebilir)
 • De?i?ik kal?nl?k patates cipsi üretebilir
 • Eller hatt?n hiç bir noktas?n?  dokunmaz
 • Güvenlik sistemler ile donat?lm??t?r
Patates cipsi üretim hatt? MDX/PCH600 ?unlardan olu?ur:
 1. Patates tank? ve könveyor band?
 2. Y?kama makinas?
 3. Soyma makinas?
 4. kontrol konveyör band?
 5. Konveyör bant
 6. Dilimleme makinas?  ( Avrupa ve Amerika men?eli)
 7. Y?kma ve ta??ma band?
 8. A?artma makinas?( ni?esta çekme makinas?)
 9. Patates kurutma makinas?
 10. K?zartma makinas?
 11. Ya? süzme makinas?
 12. So?utma ve kontrol band?
 13. Baharat ünitesi
 14. Baharatlama makinas?
 15. So?utma band?
 16. Kontrol paneli
Patates cipsi üretim hatt? MDX/PCH600 Detayk? aç?klama:
1_ Patates tank? ve könveyor band?:
 • Patates tank? birinci y?kama a?amas? say?l?r : ham patates içinde bo?al?r ve üzerindeki topraklar tanktaki suyun içinde erilir
 • tank?n suyunu temizlenmesi için bir filtre ile donat?lm??t?r .
 • konveyör band?n görevi :  tanktaki patatesler al?p ikinci y?kama makinas?na bo?altmakt?r .
 • Güç : 1,5kw
2_ Y?kama makinas?:
 • ikinci y?kama a?amas? patatesin üzerindeki her türlü safs?zlar ve topraklar temizlemektir .
 • Güç : 3,7kw
3_ Soyma makinas?:
 • patates tam y?kama a?amas? bitirdikten sonra bir soyma a?mas?na geçer ve burada patates tamamen soyulur
 • Güç : 3,7kw
4_ kontrol konveyör band?:
 • soyma a?mas?nda ç?kan patatesler bir kontrol a?mas?na geçmesine gerekmektedir buradatüm patatesler net ve kolay ?ekilde görebilir her türlü çürümü? patatesi kolayca allanabilir ve çürümü? k?sm?n?temizlenir  .
 • Güç : 0,75kw
5_ Konveyör bant:
 • kontrol a?amas?ndan ç?kan patatesler bir konveyör band? taraf?ndan ta??n?r ve buradan dilimleme makinas?na gider
 • Güç: 0,75kw
6_ patates cipsi Dilimleme makinas?  ( Avrupa ve Amerika men?eli):
 • De?i?ik kal?nl?k kestirebilir ve birden çok ?ekil üretme imkan? vard?r
 • Güç: 1,5kw
7_ Y?kma ve ta??ma band?:
 • Dilimlenmi? patatesler bir daha y?kama a?amas?ndan geçer ve burada patatesin her yerine su geçebilecek ?ekilde su püskürttürür
 • Güç  : 1,5kw
8_ A?artma makinas?( ni?esta çekme makinas?):
 • Görevi : patatesteki ?eker oran? azaltmakt?r ve ni?astay? çekmektir ve patatesi beyazlatmak .
 • Güç: 9kw
9 _ Patates kurutma makinas?:
 • Bu a?amada patates sudan kurutulur iki a?ama ?eklinde Panömatik b?çaklar ve titreme cihaz?dan olu?ur.
 • k?zartma a?amas?na haz?r olabilecek ?ekilde getirir ( susuz )
 • Güç: 4,05kw
10_ patates cipsi K?zartma makinas?:
 • Dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilir
 • Üst kapak güvenli vinç ile kald?r?l?r ( dokunmatik ekran?ndan kontrol edilir)
 • iki tane ya? tank? ile donat?lm??t?r her tank 900 litre
 • Kullan?lan ya? otomatik olarak yerine yeni ya? eklenir.
 • bir ya? filtresi ile donat?lm??t?r saatte 8000 litre filtre edilir
 • Tazmin ve filtre i?lemleri otomatik olarak yap?l?r
 • Güç: 9,5kw
11_ Ya? süzme makinas?:
 • k?zart?lan cipsin ya?? süzme makinesinde ya??n? çekilir ve cipsler bir kontrol band?na aktar?l?r
 • Gücü:600 w
12_ So?utma ve kontrol band?:
 • Bu ?amada cipsler do?al olarak so?utulur ve kontrol edilir
 • Gücü: 0,75kw
13_ Baharat püskürtme ünitesi:
 • cipsin baharat? bu makinada aktar?l?r ve içinde durmadan otomatik olarak kar??t?r?l?r , görevi kontrol paneli üzerinde yönlendirilir .
 • Gücü:0,37kw
14_ Patates cipsi Baharatlama makinas?:
 • Bu makinaya aktar?lan cips ve baharat hiçbir zarar vermeden birlikte kar??t?r?l?r  ve paketleme a?amas?na haz?r hale getirir .
 • Gücü: 0,75kw
15_ so?utma band?:
 • Paslanmaz çelikten üretilmi?tir
 • Boy: 500cm
 • motor: 0,75kw
16_ patates cipsi üretim hatt? Kontrol paneli:
 • 10 inç bir dokunmatik ekran? ile donat?lm??t?r.
 • Motorlar ünlü Alman mal? Siemens markas?.
 • Kontaktör termal koruma devre ?alterleri  – Alman mal? Eaton markas?.
 • Plc kontrol dokunmatik ekran? Alman Siemens markas?.
 • Sürücü Japon mal? Fuji markas?.
 • Hat paslanmaz çelikten yap?lm??t?r
 • Ve lamine edilmi?tir.
Ek bilgiler:
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ?SO 9001:2015,  ?SO 45001:2018 sertifikalar?.
 • Her ?eyden önce, sat?n alma sürecinden önce ve benzer ?ekilde sat?n alma sürecinden sonra mü?terinin gönül rahatl??? ve güvencesine önem veriyoruz.
 • Üretim s?ras?nda tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz, örne?in: teknik bilgiler, cips kar???mlar?, cips aroma kar???mlar? ve yedek parçalar.
patates cipsi üretim hatt? MDXPCH600

patates cipsi üretim hatt? MDXPCH600

Patates cipsi üretim hatt? MDX/PCH600 vidiyosunu izle:

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: