×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

külah cipsi üretim hattı MDX/CB500

külah cipsi üretim hattı MDX/CB500

külah cipsi üretim hattı MDX/CB500

Külah Cipsi Üretim tesisi MDX/CB500 paslanmaz çelikten imal edilmi? olup paslanmaz çelik ile kaplanm??t?r, Yüksek teknoloji sahibi, kolay kullan?m , dü?ük ya? tüketir, kaliteyi korur ve ya? oksidasyonunu önler.

Fiyat teklifi Almak için buraya tıklayınız
Üretim tesisi MDX/CB5000 Ana Özellikleri:
 • Model MDX/CB500.
 • Kapasite 500 kg/saat.
 • Tam otomatik.
 • Ayr?ca 304 paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • yüksek teknoloji.
 • kolay sistemi.
Külah Cipsi Üretim Hatt? MDX/CB250 ?unlardan olu?ur:
 1. Un mikseri 2 adet
 2. Helezonlu konveyör 2 adet
 3. Çift v?dal? ekstrüder 2 adet
 4. ?ekillendirme ve dilimleme makinas? ( 3 d ) 2 adet
 5. Steek dilimleme makikas? ( çubuk  ve dilim cipsi ) 2 adet
 6. Konveyör bant
 7. k?zartma makinas? ve aksesuarlar? (  fritöz )
 8. Ya? de?i?tirme tanklar?, 2 tank her tank 420 litre ya? s??ar
 9. Ya? süzme makinas?
 10. Konveyör band?
 11. Baharatlama makinas?
 12. Tambur
 13. Kontrol paneli
Külah Cipsi Üretim Hatt? MDX/CB500 detayl? aç?klamas?:
1_ Un mikseri 2 adet:
 • 304 paslanmaz çelikten tamburlu kar??t?r?c?
 • mikserin kapasitesi 70 kg
 • Görevi unu + m?s?r unu + su + katk? maddelerini kar??t?rmakt?r.
 • Temizlemesi kolay
 • Do?rudan ba?lant? kutulu 2,2 kW motor.
2_ Helezonlu konveyör 2 adet:
 • 304 paslanmaz çelikten vidal? konveyör
 • yükseklik 300 cm
 • Görevi, un kar???m?n? kar??t?r?c?dan ekstrüdere aktarmakt?r.
 • Kapasite 0.75kw
3_ külah cipsi Çift v?dal? ekstrüderi 2 adet:
 • Hamurun ?ekillendirilmesinden sorumlu
 • kapasitesi Saatte 250kg .
 • Ana motor 30kw kapasiteli, markas? Siemens, Alman mal?.
 • 304 paslanmaz çelikten besleyici vidal? tank ile donat?lm??t?r (Ekstruder üstünde yer almaktad?r ) , Motoru 750 watt’t?r.
 • Ana vida çap? 70 mm olup, en iyi metal türlerinden yap?lm??t?r (temizleme i?lemi için demonte edilmesine gerek yoktur)
 • Ekstruder, ?s?tma ve so?utma sistemleri ile donat?lm??t?r.
4_ külah cipsi ?ekillendirme ve dilimleme makinas? ( 3 d ) 2 adet:
 • 3 D ?ekillendirme ve dilimleme makinas? ( 3 tane ?ekillendirme kal?b? ile donat?lm??t?r ).
5_ Steek dilimleme makikas? ( çubuk  ve dilim cipsi ) 2 adet:
 • Çubuk cipsi ve dilim dilimleme makinas? ( 3 tane ?ekillendirme kal?b? ile donat?lm??t?r )
 • Mü?terinin iste?ine göre çe?itli ?ekiller (bal?k, yer mantar?, biftek, dilimler…) ekleme imkan? vard?r.
6_ Konveyör bant:
 • 304 paslanmaz çelikten üretilmi?tir
 • Kapasite 0,75KW
7_ külah cipsi k?zartma makinas? ve aksesuarlar? (  fritöz ) :
 • 304 paslanmaz çelikten üretilmi?tir
 • kapasitesi 500 kg ya? .
 • Standart özelliklere ve geli?mi? koruma ve güvenlik sistemlerine sahip kendi kontrol paneli ile donat?lm??t?r.
 • k?zartma havzas? , ?s?y? korumak için ?s? yal?t?m? ile d??ar?dan yal?t?lm??t?r.
 • Kullan?lm?? ya?? de?i?tirme i?lemi tamamen otomatiktir (modern bir sistem).
 • Fritöz, çal??ma s?ras?nda ya??n sürekli olarak rafine edildi?i ve filtrelendi?i Türkiye’de üretilen bir sirkülasyon pompas? ve bir ya? filtresi ile donat?lm??t?r.
 • Fritöz, ya?? de?i?tirmek için ?s?ya dayan?kl? bir pompa ile donat?lm??t?r.
 • Fritöz mü?teri iste?ine göre dizel veya gaz ile çal???r.
8_ Ya? de?i?tirme tanklar?, 2 tank her tank 420 litre ya? s??ar.
 • Tamamen paslanmaz çelik 304’ten üretilmi?tir.
 • Ya??n s?cakl???n? ayarlamak için ?s?t?c?larla donat?lm??t?r.
 • Enerji tasarrufu için çift katmanl? cam yünü ceket ile yal?t?lm??t?r.
 • Fritöz, s?cakl?k saatlerinin kurcalanmas? veya h?z sensörlerinin ani ar?zalanmas? riskine kar?? koruma sa?lamak için geli?mi? bir koruma sistemi ile donat?lm??t?r.
 • Alarm ve otomatik söndürme cihaz? ile donat?lm??t?r.
9_ Ya? süzme makinas? :
 • paslanmaz çelikten üretilmi?tir , 3 a?ama , boy 2 metre .
 • Kapasite 0,75 kw
10_ Konveyör band? :
 • Paslanmaz çelikten üretilmi?tir
 • Redaktörlük motor ile donat?lm??t?r , kapasite 0,75kw
11_ külah cipsi Baharatlama makinas? :
 • makina ?unlardan olu?ur :
 • baharat toplama tank?
 • Redaktörlü motor ve sonunda dikey bir vida ile donat?lm??t?r.
 • akan baharat miktar?n? kontrol etmek için sürücü / Fuji / Japon mal? ile donat?lm??t?r.
 • Elektrikli h?z de?i?ken baharat titreme cihaz? ile donat?lm??t?r ( Vibratör ) .
 • Baharat? püskürtmek için ayr? bir cihaz ile donat?lm??t?r .
12_ Tambur :
 • 304 Paslanmaz çelikten üretilmi?tir
 • Kapasite 0,75kw
13_ külah cipsi üretim tesisi Kontrol paneli :
 • Termal koruma devre kesicileri, kontaktörler ve motor devre kesicileri Alman Eaton markas?.
 • Delta’dan PLC kontrol ekranlar?.
 • Sürücüler ( inverter) Japon Fuji markas?.
 • Hat 304SS paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Ayr?ca 304 paslanmaz çelik ile kaplanm??t?r.
 • Ekstruder motor Siemens Alman mal? ve di?er makinalar?n motorlar?  Volt markas? Türk mal?.
 • Redaktörler NRW
Ek bilgiler:
 • Teslimat tarihinden itibaren iki y?l garanti veriyoruz.
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ISO 9001 ve ISO 18001 sertifikalar?.
 • Her ?eyden önce, sat?n alma sürecinden önce ve benzer ?ekilde sat?n alma sürecinden sonra mü?terinin gönül rahatl??? ve güvencesine önem veriyoruz.
 • Üretim s?ras?nda tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz, örne?in: teknik bilgiler, cips kar???mlar?, cips aroma kar???mlar? ve yedek parçalar.
külah cipsi ve m?s?r çubuklar? üretim hatt? MDXCB500

külah cipsi ve m?s?r çubuklar? üretim hatt? MDXCB500

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: