×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

Cheetos cipsi üretim hattı MDX/CHC175

Cheetos cipsi üretim hattı MDX/CHC175

Cheetos cipsi üretim hattı MDX/CHC175

Cheetos cipsi üretim hatt? MDX/CHC175, kapasite saatte 150 kg’dan 175 kg’a kadar, Yüksek teknoloji, kullan?m? kolay, dü?ük ya? tüketimi ile paslanmaz çelik ile yap?lm?? ve kaplanmıtır.

Fiyat teklifi Almak için buraya tıklayınız
Üretim hatt? MDX/CHC175 ana özellikleri:
 • Kapasitesi saatte 150 kg’dan 175 kg’a kadar.
 • paslanmaz çelikten yap?lm?? ve kaplanm??t?r.
 • Yüksek teknoloji.
 • Kullan?m? kolay.
 • Dü?ük ya? tüketimi.
 • Kaliteyi korur ve ya? oksidasyonunu önler.
Cheetos cipsi üretim hatt? MDX/CHC175 ?unlardan olu?ur:
 1. M?s?r mikseri
 2. Helezon besleyici
 3. Cheetos ekstrüderi
 4. Ta??ma band?
 5. K?zartma makinesi
 6. Ya? tanklar? 2 adet, her tank 400 litre
 7. Ya? süzme makinas?
 8. Ta??ma band?
 9. Baharat unitesi
 10. Baharat tambur
 11. Kontrol Paneli
1_ Cheetos cipsi üretim hatt? MDX/CHC175 detayl? aç?klamas?:
 • Kapasite 500kg
 • Paslanmaz çelikten yap?lm??t?r
 • Standart bir bo?altma yuvas? ile donat?lm??
 • ?çindeki malzemelerin seviyesini görmek için yuva ile donat?lm??t?r.
 • ??çinin elinin miksere girmesini önlemek için mekanik bir koruma ile donat?lm??t?r (metal a?).
 • Temizlik s?ras?nda i?çinin elini korumak için elektrik korumas? sa?lanm??t?r
 • M?s?r içinde varsa metal safs?zl?klar? geri çekmek için bir mekanizma ile donat?lm??t?r.
 • Nemlendirme için bir su tank? ile donat?lm??t?r.
 • Güç : 4kw
2_ Helezonlu konveyör:
 • 304 paslanmaz çelikten vidal? konveyör
 • Yükseklik 300 cm
 • Görevi, un kar???m?n? kar??t?r?c?dan ekstrüdere aktarmakt?r.
 • Kapasite 0.75kw
3_ Cheetos cipsi ekstrüderi:
 • Hamurun ?ekillendirilmesinden ve cheetos üretilmesinden sorumlu olan ekstrüder, saatte 150 kg’dan 175 kg’a kadar üretim kapasitesine sahiptir.
 • Paslanmaz çelikten yap?lm??.
 • Bir salyangoz besleyici ile donat?lm??t?r.
 • Toplam Güç : 35,5kw
4_ Ta??ma band?:
 • 304 paslanmaz çelikten üretilmi?tir
 • Kapasite 0,75KW
5_ cheetos cipsi k?zartma makinesi:
 • K?zartma tavas? ve aksesuarlar?:
 • Uzunluk 440cm,
 • Geni?lik 91cm,
 • sadece 270 kg ya? kapasitesi.
 • Standart özelliklere ve geli?mi? koruma ve güvenlik sistemlerine sahip kendi kontrol paneli ile donat?lm??t?r.
 • K?zartma tavas?, ?s?y? korumak için ?s? yal?t?m? ile d??ar?dan yal?t?lm??t?r.
 • Kullan?lm?? ya?? de?i?tirme i?lemi tamamen otomatiktir (modern sistem).
 • Fritöz, ya??n çal??ma s?ras?nda kal?c? olarak rafine edildi?i ve filtrelendi?i olan sirkülasyon ve ya? filtrasyonu için bir pompa ile donat?lm??t?r.
 • Fritöz, ya?? de?i?tirmek için ?s?ya dayan?kl? bir pompa ile donat?lm??t?r.
 • Toplam Güç : 5,25kw
 • Fritöz, alarm zili ve otomatik söndürme cihaz? ile s?cakl?k sensörlerini etkileyebilecek ?s? saatlerinin kurcalanmas? veya ani bir ar?za riskine kar?? koruma sa?lamak için geli?mi? bir koruma sistemi ile donat?lm??t?r.
6_ Ya? tanklar? 2 adet, her tank 400 litre:
 • Tamamen paslanmaz çelik 304’ten üretilmi?tir.
 • Ya??n s?cakl???n? ayarlamak için ?s?t?c?larla donat?lm??t?r.
 • Enerji tasarrufu için çift katmanl? cam yünü ceket ile yal?t?lm??t?r.
7_ Ya? süzme makinas?:
 • 190 cm uzunlu?unda
 • ve 85 cm geni?li?inde
 • 3 entegre titreme a?amas?ndan olu?ur.
 • paslanmaz çelikten yap?lm??t?r.
8_ Ta??ma band?:
 • paslanmaz çelikten üretilmi?.
 • Güç: 0,75 kw.
9_ cheetos cipsi Baharat ünitesi:
 • makina ?unlardan olu?ur :
 • baharat toplama tank?.
 • Redaktörlü motor ve sonunda dikey bir vida ile donat?lm??t?r.
 • akan baharat miktar?n? kontrol etmek için sürücü / Fuji / Japon mal? ile donat?lm??t?r.
 • Elektrikli h?z de?i?ken baharat titreme cihaz? ile donat?lm??t?r (Vibratör) .
 • Baharat? püskürtmek için ayr? bir cihaz ile donat?lm??t?r .
10_ cheetos cipsi Baharat Tamburu:
 • 304 Paslanmaz çelikten üretilmi?tir.
 • Kapasite 0,75kw.
11_ cheetos cipsi üretim hatt? Kontrol Paneli:
 • Termal koruma devre kesicileri, kontaktörler ve motor devre kesicileri Alman Eaton markas?.
 • Delta’dan PLC kontrol ekranlar?.
 • Sürücüler ( inverter) Japon Fuji markas?.
 • Hat 304SS paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Ayr?ca 304 paslanmaz çelik ile kaplanm??t?r.
Ek bilgiler:
 • Teslimat tarihinden itibaren iki y?l garanti veriyoruz.
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ISO 9001 ve ISO 18001 sertifikalar?.
 • Her ?eyden önce, sat?n alma sürecinden önce ve benzer ?ekilde sat?n alma sürecinden sonra mü?terinin gönül rahatl??? ve güvencesine önem veriyoruz.
 • Üretim s?ras?nda tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz, örne?in: teknik bilgiler, cips kar???mlar?, cips aroma kar???mlar? ve yedek parçalar.
cheetos cipsi üretim hatt? MDXCHC175

cheetos cipsi üretim hatt? MDXCHC175

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: