×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

Pelet cipsi kızartma hattı MDX/PF300

Pelet cipsi kızartma hattı MDX/PF300

Pelet cipsi kızartma hattı MDX/PF300

Pelet cipsi k?zartma hatt? MDX/PF300, Türk mal?, Avrupa kalitesi, paslanmaz çelikten yap?lm?? ve lamine edilmi?, ya? tasarrufu sistemi ile donat?lm?? yüksek teknoloji ve kaliteli sistem.

Fiyat teklifi Almak için buraya tıklayınız
Hatt?n?n ana özellikleri:
 • Kapasite saatte 250 kg.
 • Pelet K?zartma Hatt? Paslanmaz Çelikten Yap?lm?? Ve Paslanmaz Çelik 304 ile Kaplanm??.
 • Kullan?m? ve temizli?i kolay, kaliteyi koruyan ve ya??n oksidasyonunu önleyen yüksek teknolojili ve kaliteli bir sistem.
Pelet cips k?zartma hatt? ?unlardan olu?ur:
 1. pelet besleyici
 2. K?zartma makinesi (fritöz)
 3. 400 litre ya? tank? 2 adet
 4. Ya?dan ar?nd?rma vibratör makinesi
 5. Ta??ma band?
 6. baharat ünitesi
 7. Baharatlama Tamburu
 8. Kontrol Paneli
1_ Pelet besleyici:
 • paslanmaz çelikten yap?lm?? bir ana tanktan olu?ur.
 • Fritöz için malzeme ak???n? kontrol etmek için de?i?ken h?zl? bir vibratör ile donat?lm??t?r (bir elektronik kontrol devresi ile
  Malzeme ini? miktar?n? tam olarak kontrol etmek için)
 • Çal??ma sürecinde pelet israf?n? önlemek için peletin gerekli s?cakl?kta ya?a inmesini sa?layacak bir sistemle donat?lm??t?r.
 • Tamamen paslanmaz çelikle kaplanm??
2_ Pelet cipsi K?zartma makinesi (fritöz):
 • Paslanmaz çelikten yap?lm?? fritöz tavas? ve eki, ya? kapasite sade 300 litredir, geli?mi? ar?tma ve sirkülasyon sistemi, enerji tasarrufu ve ya? kalitesini korumak için benzersiz bir özellik,
 • otomatik ya? dengeleme mekanizmas? ile birlikte verilir.
 • Saniye ile ayarlanabilen özel k?zartma süresi kontrol sistemi.
 • pelet kalite güvence sistemi.
 • Yang?na kar?? güvenlik sistemi,
 • Dokunmatik ekranl? kontrol paneli ile kontrol edilir.
3_ 400 litre ya? tank?, 2 adet
 • paslanmaz çelikten yap?lm??
 • çif ceket
4_ Ya? süzme makinas?:
 • 190 cm uzunlu?unda
 • ve 85 cm geni?li?inde
 • 3 entegre sallama a?amas?ndan olu?an paslanmaz çelikten yap?lm??t?r.
5_ Konveyör bant:
 • Baharatlama a?amas?ndan önce
 • paslanmaz çelikten yap?lm?? konveyör.
 • Güç: 0.75 Kw
6_ Baharat unitesi:
 • 20 kg kapasiteli.
 • Baharat tank? baharat miktar?n? istenilen ?ekilde ayarlamak için inverter kontrollü.
 • Redüktör motor ile Pelet üzerinde aroma da??l?m?n? sa?layan vibratör ile donat?lm??t?r.
7_ pelet cipsi Baharat Tamburu:
 • Paslanmaz çelikten yap?lm??
 • Uzunluk: 3 metre
 • Çap: 85 cm
 • Baharat israf?n? azaltmak için malzemenin ç?k???ndan k?smen kapal?. H?z? kontrol etmek için bir invertör ile donat?lm??
 • Güç: 075 kw
 • 3 torba tutan üretim hatt?n?n sonunda döner tepsi.
8_ Kontrol Paneli:
 • Termal koruma devre kesicileri, kontaktörler ve motor devre kesicileri Alman Eaton markas?.
 • Delta’dan PLC kontrol ekranlar?.
 • Sürücüler ( inverter) Japon Fuji markas?.
 • Hat 304SS paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Ayr?ca 304 paslanmaz çelik ile kaplanm??t?r.
Ek bilgiler:
 • Teslimat tarihinden itibaren iki y?l garanti veriyoruz.
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ISO 9001 ve ISO 18001 sertifikalar?.
 • Her ?eyden önce, sat?n alma sürecinden önce ve benzer ?ekilde sat?n alma sürecinden sonra mü?terinin gönül rahatl??? ve güvencesine önem veriyoruz.
 • Üretim s?ras?nda tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz, örne?in: teknik bilgiler, cips kar???mlar?, cips aroma kar???mlar? ve yedek parçalar.
pelet cipsi k?zartma hatt? MDXPF300

pelet cipsi k?zartma hatt? MDXPF300

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: