×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

Ham pelet cipsi üretim hattı MDX/RP5000

Ham pelet cipsi üretim hattı MDX/RP5000

Ham pelet cipsi üretim hattı MDX/RP5000

Ham pelet cipsi üretim hatt? MDX/RP5000, Kapasite: 5 ton/gün Avrupa kalitesi, Türk mal?, yüksek teknoloji, Paslanmaz Çelikten imal edilmi?tir.

Fiyat teklifi Almak için buraya tıklayınız
Üretim hatt? MDX/RP5000’in Ana Özellikleri:
 • Tam otomatik
 • Yüksek teknoloji
 • Paslanmaz Çelikten Üretilmi?tir
 • Kapasite: günde 5 ton
 • Avrupa kalitesi, Türk Mal?
Ham pelet cipsi üretim hatt? MDX/RP5000 ?unlardan olu?ur:
 1. Un mikseri
 2. Besleyici könveyor
 3. Pelet hamurunun haz?rlanmas? ve pi?irilmesinin ilk a?amas?.
 4. Ana ekstrüder
 5. Pi?mi? pelet hamur ?ekillendirme ve dilimleme seti
 6. so?utma band?
 7. Vibratör
 8. So?utma konveyörü
 9. Kurutma f?r?n?
 10. Ta??ma band?
 11. So?utma band?
 12. kontrol paneli
Ham pelet cipsi üretim hatt? MDX/RP5000 detayl? aç?klamas?:
1_ Un mikseri:
 • Capasiti: 350 kg
 • Paslanmaz çelikten üretilmi?
 • Güç: 3 kw
2_ Besleyici könveyor:
 • Paslanmaz çelikten üretilmi?
 • Güç: 0,75 kw
3_ Pelet hamurunun haz?rlanmas? ve pi?irilmesinin ilk a?amas?:
 • Toplam güç: 43 kw
4_ pelet cipsi Ana ekstrüderi:
 • Uzun saatlarca çal??mak için tasarlanm??
 • 5 tane de?i?ik kal?pla donat?lm??t?r, mü?reti iste?ine göre
 • Güç: 63,5 kw
5_ Pi?mi? pelet hamur ?ekillendirme ve dilimleme seti:
 • Paslanmaz çelikten üretilmi?
 • Toplam güç: 4 kw
6_ So?utma band?:
 • Paslanmaz çelik ve P.P den üretilmi?
 • Güç: 0,37 kw
7_ Vibratör:
 • Paslanmaz çelikten üretilmi?
 • ?ki vibratör cihazz? ile donat?lm??t?r
 • Güç: 600 wat
8_ So?utma konveyörü:
 • Paslanmaz çelik ve P.P den üretilmi?
 • Güç: 0,75 kw
9_ pelet cipsi Kurutma f?r?n?:
 • 5 katl? pi?irme ve kurutma f?r?n?, toplam 50 metre
 • Uzunluk: 11 metre
 • Geni?lik: 160 cm
 • Yükseklik: 250 cm
 • Paslanmaz çelikten üretilmi?tir
 • Pelet üretimi için özel olarak üretilmi?tir, f?r?n?n iç k?sm?nda dengeli ve otomatik olarak ayarlanm?? bir s?cakl??? kontrol etmek için özel bir sistem
 • Otomatik nem kontrol sistemi ile donat?lm??
 • F?r?n içinde pelet da??t?m mekanizmas? ile donat?lm??t?r
 • ?ki yanma odas? ve iki ?talyan brülörü vard?r.
 • Toplam güç: 14,15 kw
10_ Ta??ma band?:
 • Paslanmaz çelik ve P.P den üretilmi?
 • Güç: 0,37 kw
11_ So?utma band?:
 • Paslanmaz çelik ve P.P den üretilmi?
 • 5 tane fan ile donat?lm??t?r
 • Güç: 0,37 kw
12_ pelet cipsi üretim hatt? kontrol paneli:
 • Termal koruma devre kesicileri, kontaktörler ve motor devre kesicileri Alman Eaton markas?.
 • Delta’dan PLC kontrol ekranlar?.
 • Sürücüler ( inverter) Japon Fuji markas?.
 • Hat 304SS paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Ayr?ca 304 paslanmaz çelik ile kaplanm??t?r.
 • Redaktörler NRW
 • Not: Motorlar Siemens olma imkan? vard?r mü?teri talebine göre.
Ek bilgiler:
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ISO 9001 ve ISO 18001 sertifikalar?.
 • Her ?eyden önce, sat?n alma sürecinden önce ve benzer ?ekilde sat?n alma sürecinden sonra mü?terinin gönül rahatl??? ve güvencesine önem veriyoruz.
 • Üretim s?ras?nda tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz, örne?in: teknik bilgiler, cips kar???mlar?, cips aroma kar???mlar? ve yedek parçalar.
Ham pelet cipsi üretim hatt? MDXRP5000

Ham pelet cipsi üretim hatt? MDXRP5000

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: