×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

Dolgulu mısır üretim hattı MDX/SC200

Dolgulu mısır üretim hattı MDX/SC200

Dolgulu mısır üretim hattı MDX/SC200

dolgulu mısır üretim hatt? MDX/SC200 Türk mal?, Avrupa kalitesi, güvenlik sistemleri ve tasarruf sistemleri ile donat?lm??t?r.

Fiyat teklifi Almak için buraya tıklayınız
Dolgulu m?s?r üretim hatt? MDX/SC200 Ana Özellikleri:
 • Model MDX/SC200
 • Kapasite 200 kg/sa.
 • Paslanmaz çelikten otomatik üretim hatt?
 • Ayr?ca 304 paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
Üretim hatt? MDX/SC200 ?unlardan olu?ur:
 1. M?s?r kar??t?r?c?
 2. Ekstrüder için spiral besleyici
 3. M?s?r cipsi ekstrüderi
 4. Ta??ma band?
 5. Dolgulu m?s?r kurutma f?r?n?
 6. So?utucu band? (f?r?ndan sonra)
 7. Çikolata pi?irme ve i?leme seti
 8. Kontrol Paneli
Dolgulu m?s?r üretim hatt? MDX/SC200 detayl? aç?klamas?:
1_ M?s?r kar??t?r?c?
 • 500kg kapasiteli.
 • 304 paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Bo?altma için standart bir aç?kl?k ile donat?lm??t?r.
 • ?çindeki malzemelerin seviyesini belirtmek için bir delik ile donat?lm??t?r.
 • Çal??an elinin miksere girmesini önlemek için mekanik koruma ile donat?lm??, bu nedenle metal bir ?zgara eklenmi?tir.
 • Temizlik s?ras?nda i?çinin elini korumak için elektrik korumas? ekledik.
 • Ayr?ca, m?s?r?n içinde bulunursa metalik safs?zl?klar? gidermek için bir mekanizma eklenmi?tir.
 • Hidrasyon için su deposu.
 • Güç: 4kw .
2_ Ekstrüder için spiral besleyici:
 • 304 paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Temizlik için bir alt delik ile donat?lm??t?r.
 • Malzemeleri ekstrüdere otomatik olarak besler.
 • Çal??an elinin miksere girmesini önlemek için mekanik koruma ile donat?lm??, bu nedenle metal bir ?zgara eklenmi?tir.
 • ??çiyi korumak için, temizlik s?ras?nda korumak için bir elektrik korumas? ekledik.
 • Ayr?ca, m?s?r?n içinde bulunursa metalik safs?zl?klar? gidermek için bir mekanizma eklenmi?tir.
 • Ünlü Türk markas? volt veya Gamak olan motor.
 • Güç: 0.75 kw.
3_ dolgulu m?s?r ekstrüderi:
 • 20’den fazla farkl? ?ekil ve tat üretebilme özelli?ine sahiptir.
 • Redaktör, çal??ma saatlerinin bask?s?na dayanabilecek en iyi metal türlerinden yap?lm??t?r.
 • ?sveç veya Alman bilyalar marka SKF.
 • Ekstrüder mili, en son modern tavlama yöntemleriyle (vakum f?r?n?) i?lenmi? çelikten yap?lm??t?r.
 • Salyangozlar en iyi metallerden üretilip en son f?r?nlarda (vakumlu f?r?n) i?lenir.
 • Ürünü besleyen salyangoz, NRW Almanya dredaktör ve Türk Gamak veya Volt motoru ile donat?lm??t?r.
 • Ekstrüder motorlar?n?n h?z?, Japon FUJ? marka inverter taraf?ndan elektronik olarak kontrol edilmektedir.
 • Çok güçlü bir 50 hp motorla donat?lm??t?r.
 • Çe?itli ?ablonlarla birlikte verilir, bükülmelerle kontrol edilen ?ekiller.
 • ?nvertörler ile üretim h?z?n?n, m?s?r cipslerinin uzunlu?unun ve boyutunun kontrol edilir.
 • Çal??maya ba?lamak için bir s?cakl?k saati taraf?ndan elektronik olarak kontrol edilen bir ?s?tma cihaz? ile donat?lm??t?r.
 • Tüm ekstrüder i?lemleri, ekstrüder gövdesinden ba??ms?z, paslanmaz çelikten yap?lm??, havaland?rma filtreleri ve so?utma fan? ile donat?lm?? bir ana kontrol paneli taraf?ndan kontrol edilir.
 • Ek olarak, ekstrüder, bir termal saat taraf?ndan elektronik olarak kontrol edilen bir hava so?utma mekanizmas? ile donat?lm??t?r.
 • Temizleme i?lemini kolayla?t?rmak için d?? k?s?mda paslanmaz çelik laminasyon.
 • Hat, mü?terinin iste?ine göre 5 ?ekil kal?b? ile sa?lan?r.
4_ Ta??ma band?:
 • Görevi, ekstrüderden üretilen m?s?r cipslerini kurutma f?r?n?na aktarmakt?r.
 • Gövde paslanmaz çelikten yap?lm??t?r
 • 0.75 kw motor ile donat?lm??t?r.
5_ Dolgulu m?s?r kurutma f?r?n?:
 • Dizel veya elektrikle çal???n.
 • F?r?n uzunlu?u 600cm
 • F?r?n geni?li?i: paslanmaz çelik has?r 100cm,
 • Paslanmaz çelik laminat.
 • Ayr?ca tamamen yal?t?lm??t?r.
 • Tamamen yal?t?lm??.
 • Yüksek teknolojisi sayesinde %60’tan fazla enerji tasarrufu sa?lar.
 • Fonksiyonlar? PLC ekran ile kontrol edilir.
6 _ So?utucu band? (f?r?ndan sonra):
 • Uzunluk 4 metre
 • motor kapasitesi 0,75 kW
7 _ Çikolata pi?irme ve i?leme seti:
 • Çikolata pi?irme tank? kapasitesi 500 kg
 • Motor gücü 7,5 kw
 • 304 paslanmaz çelikten imal edilmi?tir
 • Taban kal?nl??? 18 mm
 • Sac kal?nl??? 10 mm
 • Çift cidarl?
 • Özel çikolata pompas? ile donat?lm??t?r, güç 1,5 kw.
 • Haz?r çikolata tank? ve pompalama a?amas? kapasitesi 500kg
 • Motor gücü 4 kw
 • 1,5 kw gücünde özel bir çikolata pompas? ile donat?lm??t?r.
8_ dolgulu m?s?r üretim tesisi Kontrol Paneli:
 • Termal koruma devre kesicileri, kontaktörler ve motor devre kesicileri Alman Eaton markas?.
 • Delta’dan PLC kontrol ekranlar?.
 • Sürücüler ( inverter) Japon Fuji markas?.
 • Hat 304SS paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Ayr?ca 304 paslanmaz çelik ile kaplanm??t?r.
Ek bilgiler:
 • Teslimat tarihinden itibaren iki y?l garanti veriyoruz.
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ISO 9001 ve ISO 18001 sertifikalar?.
 • Her ?eyden önce, sat?n alma sürecinden önce ve benzer ?ekilde sat?n alma sürecinden sonra mü?terinin gönül rahatl??? ve güvencesine önem veriyoruz.
 • Üretim s?ras?nda tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz, örne?in: teknik bilgiler, cips kar???mlar?, cips aroma kar???mlar? ve yedek parçalar.
dolgulu m?s?r üretim hatt? MDXSC250

dolgulu m?s?r üretim hatt? MDXSC250

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: