×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

Cips paketleme makinası MDX/VSP2022

Cips paketleme makinası MDX/VSP2022

Cips paketleme makinası MDX/VSP2022

Cips paketleme makinas? MDX/VSP2022 Volumetrik sistem, paslanmaz çelikten üretilmi?, tamamen mekanik çal??ma bir sistem, zarf ?ekline göre dakikada 70 torba paketler.

Fiyat teklifi Almak için buraya tıklayınız
Cips paketleme makinas? MDX/VSP2022 ana özelikleri:
 • Dolum sistemi: Volumetrik sistem
 • Makinenin içi ve d??? paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • çal??ma sistemi tamamen mekanik
 • üretim h?z?:  paketleneck ürünün ?ekline ve a??rl???na ba?l? maxsimum dakikada 70 paket yapar.
Cips paketleme makinas? MDX/VSP2022 ?unlardan olu?ur:
 • makinan?n ana gödesi, mikanik, kaynak, kaplama, rol çekme ve kaynak bölümleri kapsar.
 • Üst k?s?mda teleskopik kaplar ve entegre toplama tank? bulunmaktad?r.
 • Besleme band? malzeme toplama tank?na entegre edilmi?tir.
 • Haz?r ürün çekme band?.
 • Birinci s?n?f 3 sat?rl? termal tarih yaz?c?s? ile donat?lm??t?r.
Cips paketleme makinas? MDX/VSP2022 detayl? aç?klamas?:
Makine Boyutlar?:
 • boy: 225cm
 • Geni?lik: 145cm
 • Yükseklik: 255cm
 • Makine a??rl???: 690kg
Paketleme Mekanizmas?:
 • Enine kaynak ve boyuna kaynak (yast?k sistemi) ile yap?l?r.
 • Rol eni iste?e ba?l?.
Elektrik:
 • 380 volt
 • 50 Hz
 • 4,15 kw
kontrol:
 • Tüm elektrik parçalar Alman EATON markas?.
 • Makina büyük Plc ektan ile kontrol edilir ayr?ca 3 dil ile donat?lm??t?r.
 • Termal ?s?t?c?lar 220 volt
 • Ürün hacmini hassas bir ?ekilde kontrol etmek için bir fotosel ile donat?lm??t?r .
 • ayr?ca geli?mi? iki ba??ms?z elektrikli ?s?tma saatlar?yla dont?lm??t?r ( 220 volt).
 • Alman S?CK markas? fotoselli sensör ile donat?lm??t?r.
Rol çekme kontrolü:
 • Rol ka??d? çekme i?lemi iki kaliteli kay?? taraf?ndan yap?l?r.
 • Makine b?çaklar, ?s?t?c?lar ve yedek parçalar ile donat?lm??t?r.
Ek bilgiler:
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ISO 9001 ve ISO 18001 sertifikalar?.
 • Her ?eyden önce, sat?n alma sürecinden önce ve benzer ?ekilde sat?n alma sürecinden sonra mü?terinin gönül rahatl??? ve güvencesine önem veriyoruz.
 • Üretim s?ras?nda tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz, örne?in: teknik bilgiler, cips kar???mlar?, cips aroma kar???mlar? ve yedek parçalar.
Volumetric system packing machine MDX/VSP2022

Volumetric system packing machine MDX/VSP2022

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: