×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

Cips paketleme makinası MDX/MH70

Cips paketleme makinası MDX/MH70

Cips paketleme makinası MDX/MH70

Cips paketleme makinas? MDX/MH70 Paslanmaz çelikten yap?lm?? olup, kullan?m? kolay dokunmatik ekranlarla kontrol edilen modern bir teknik kontrol sistemine sahiptir.

Fiyat teklifi Almak için buraya tıklayınız
Cips paketleme makinas? MDX/MH70 ana özelikleri:
 • Dolum sistemi: benim kilom
 • ??letim sistemi: servo motor mekani?i
 • Metal: paslanmaz çelik ve alüminyum
 • H?z: Dakikada 70 zarf
Makine Bile?enleri:
 • Ana makine gövdesi
 • Dördüncü nesil tart? kulesi
 • Besleme band?
 • Makine çevre platformu
 • Nihai ürün çekme könveyor band?
 • Tarih yaz?c?s?
Makinenin Detayl? aç?klamas?:
 • ??letim sistemi: servo motor mekani?i
 • Makine 7/24 kesintisiz çal??acak ?ekilde donat?lm??t?r.
Makine Boyutlar?:
 • Geni?lik: 200cm
 • Uzunluk: 225cm
 • Besleyici olmadan yükseklik: 364cm
 • Besleyici ile yükseklik: 420cm
 • A??rl?k 1300: kg
Teraziler Külesi:
 • Terazi Kulesi 14 terazi, son nesilden çok geli?mi?.
 • Yaz?l?m sistemi Madox taraf?ndan geli?tirmi?tir ayr?ca kullan?m? ve ayarlamas? çok kolay.
 • Teraziler, terazileri yüksek do?rulukla kontrol eden ve a??rl?klar ve bunlar?n nas?l ayarlanaca?? ile ilgili en küçük detaylar? içeren geni?, renkli bir elektronik dokunmatik ekran taraf?ndan kontrol edilir ve kullan?m kolayl??? ile karakterize edilir.
Besleme band?:
 • Makina otomatik olarak beslenir, besleme band?n toplama tank?ndan ürünler al?n?p külenin üstündeki toplama tak?na aktar?l?r.
 • ??lem, paketleme makinesinin üst tank? içerisinde bulunan a??rl?k kontrol sistemi (???k sensörü de?il) ile geli?mi? bir sistem vas?tas?yla gerçekle?tirilir.
 • Konveyör bant 1 beygir gücünde bir motorla donat?lm??t?r.
 • Yan toplama tank? bir vibratör ve regülatör ile donat?lm??t?r.
 • paslanmaz çelikten ve P.P. ten  üretilmi?tir
Paketleme Bölümü Bilgileri:
 • kaynak ütüleri yap??maz bir kaplama ile kaplanm??t?r.
 • Teraziler ve aksesuarlar?n?n temizlenmesi i?lemini kolayla?t?rmak için, çevreleyen bir platform ile donat?lm??t?r.
 • Ayr?ca platform’a ç?kmak ve inmek için bir yan merdiven ile donat?lm??t?r.
 • Maksimum h?z: Dakikada 70 zarf
 • A??rl?k: 10g’dan 1000g’a
 • Do?ruluk: 0,2 ila 2
Teknik Bilgiler:
 • Tüm elektrik parçalar Alman EATON markas?.
 • ?nverterler Japon FUJ? markas?.
 • PLC kontrol ekran? Tayvan DELTA markas?.
 • Servo motor Tayvan DELTA markas?.
 • Gerekli toplam güç: 7kw
Ek bilgiler:
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ISO 9001 ve ISO 18001 sertifikalar?.
 • Her ?eyden önce, sat?n alma sürecinden önce ve benzer ?ekilde sat?n alma sürecinden sonra mü?terinin gönül rahatl??? ve güvencesine önem veriyoruz.
 • Üretim s?ras?nda tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz, örne?in: teknik bilgiler, cips kar???mlar?, cips aroma kar???mlar? ve yedek parçalar.
Multi head weigher packing machine weighting system MDX/MH70

Multi head weigher packing machine weighting system MDX/MH70

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: